ARSIMA'nın Denizleri keşfi

Yelkenli ile engin denizlerde yaptığımız arayışların resimli ve yorumlu tecrübelerini bu blog aracılığı ile yelkencilerle paylaşıyor, Onların da paylaşımlarını okumak istiyoruz..

FETİH KÜLLİYATI/Biraz da Mizah


KAPTANU DERYA'NUN - 4  NUMARALI- İRADESÜDÜR
Gün Keyif günüdür,

Kullarım,
bugüne kadar A’li Osmaninin bekası ve dahi büyümesi için benimle seferden sefere, dağ, bayır ve dahi umman demeden  elüüzde kılıç peşimden geldüüz.

Ben ki Acun Hükümdarı siz kullarımın biraz da eğlenmesinde, yeyüp içmesünde bir behis görmem. Bunun aksini diyen varsa da itibar edülmeye.

Lakin eğlencenin de bir haddi hududu vardur elbet. Aksırıp tıksırıncaya dek yeyüp içüp (benden çok yıllar sonra sonra gelecek kendini padişah sanan seyrek bıyuklu asabi  zevatlar  yıllar yıllar sonra böyle diyebilür) öyle Gastamonu köçekleri gibü bel kıvırıp oynamak A’li Osmaninin siz nam yiğit leventlerine yakuşmaz , edebiüüzle durun.

İmdi German kralı Şarlken bir eğlence tertüp etmiştür (kefere aklı sıra benimle arasını hoş tutup tacını ve dahi dötünü tumanını koruyacak).
14 Teşrini Nisan günü Payitahtın Büyükdere Limanundan başlayup, Bebek önlerinde bitecek bir baştarda yarışı peydahlamıştır.

Kullarım içün hoş bir gezi olsun deyü bu yaruşa avdet edülecektür , lakin 13 Nisan akşamı Bebek koyunda tonozda yatulacaktur.      

Hazurluklar başlasun.

Yarış bilgileri buradadır ;  http://bmwsailingfest.com/

Acun Hükümdarı

-------------------------------------------------------------------------------------


BRE DESTUUUUR!
Kapudanlar Kapudanı, "Keyüf edüleceeeek!...    ET! "
deyü ferman itmüş de "bu fermanın buyruğuna icabet etmeyeyüm" deye bir sapkun hezeyan fikrü tersane kethüdasının haddine mi düşmüş..

Haşmetlü kapudanum!
Buyruğunuz tiz zamanda tersane leventlerinin cümle havarisine duyruldu.
Ve dahi Kethüda başu, ben kulunuz başta olmak üzere, kılıçların bilenmesüne, kınları yağlanlasuna top ve yuvarlakların tedarikine eşlük edüldü..
Ve dahi, baştarda'nun aş ve mey' hane depolarunda bulunan cümle Rakı kapaklarunu açup, şişenin dibüne el ayası ile vurmak suretü ile akışkanluk testü dahi yapuldu.

Şarlken'ün tertib eylediği yaruşda kazanmak içün her bir kürek başuna sekiz kürekçi levent yerleştürüldü. ve lakin amaç kazanmak değül yarışmak olduğu cihette düşünüp yarışı bir yana bırakırsak, eylenmek boynumuzun borcudur..
Her kim kü, bu eğlenceden tırsa, kaça, tiz derdest edülüp yay ipi iye boğula!..
Yüce kapudanun Buyruğu başum üstünde, kuyruğu dötüm altundadur..
(Vay şerefsüzler!.. Dadandılar benüm rahleye bir kerre.. Durdurabilene aşkolsun!..)

Tersane Kethüdasu
İlyas Kapudan


KAPTANU DERYA'NUN - 3 NUMARALI- İRADESÜDÜR

Kethuda paşam sefer vaktidur.

Yukaru denizde Paflagonya havalisindeki kullarım zor durumdaymuş. Ceneviz kefereleri onlara zulm ederlermüş.

Tiz donanmaya haber verüle tez vakitte sefere çıkula.

Toplar, tüfenkler, yatağanlar hazur edüle , yelkenler diküle.

Bu seferde 2 haftada karadenüz kıyılarındaki 8-10 şehir teslüm alınacak olup, son hadde Samsun vilayeti fethedülüp oradan başka vasıtalar ile payitahta geri dönülecektür.
24 Haziran’da hazur oluna.
Fetih programı ektedür.

İrademdür.
Deryalar Kaptanu
Acun Hükümdarı


------------------------------------------------------------------------------

TERSANE KETHÜDASU İLYAS PAŞANIN -3 NUMARALU İRADEYE- CEVABİ ARZIDUR


BRE DESTUUUR!
Kapudanlar kapudanı, atlas yelkenlere rüzgar veren yüce Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Marmaryon’un ve Azak denizinin ve Kızıl Denizin ve Hint Okyanusunun ve Atlas Okyanusunun ve dahi neredeyse Bahr-el ala’nın cümle yekünunun fatihi. Mekke ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve nice memleketlerin denüzü olmasa dahi ıslak ve rutubetli cümle kenar köşelerinin efendüsü, Aslanlar aslanı, Denüz gabardukca yekesi kuvvetlenesi, rüzgar estükçe yelkenleri şişesi, alemin yedi katına palamarsuz seyrü sefer edesi, dötüne yelken direğü giresü yüce Ersin Kapudan. (..araya okyanus ötesinden ekleme yapmış şerefsüzler!)

Sen ki sefer iradesü buyurdukta, o lahza cümle hazurluklar başlatuldu. Küpler zeytun ile yağ ile dolduruldu. Kılıçlar bileylendü, kınlar yağlandu.. ve dahi alevli ok ve yaylar elden geçrürüldü..

Ali Osmani’nin mukaddes tebasına ezüyyet ve tecavüz ve terbiyesüzlük eden cümle Ceneviz Keferesi bilsin ki; değül avretlerinin arkasuna saklanmak, ta analarının öççüyakadaki evlerine dahi kaçsalar pek yakunda adaletün kesgün kılıcı besili boyunlarını bir karpuz gibi bedenlerinden öteye savuracaktur.

Ve dahi leventler cenk içün emrü iradenüze her an hazurdur..
Tersane Kethüdasu
İlyas Kapudan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder